Bøn Fotballklubb
Share/Save/Bookmark

Årsmøte 2017 Årsmøte 2017

20.02.2018
Av Bøn FK

-          Årsmøte tirsdag 20. mars, klokken 19:30

på Bøn Klubbhus

Saker som skal opp på årsmøte skal være i styrets hender 14 dager før møtedag.

DAGSORDEN.

1. Åpning av årsmøte

2. Godkjenne innkallelse, saksliste

3. Valg av dirigent og referent og 2 til å undertegne protokollen.

4. Årsberetning fra alle lag i seniorklassen, yngres avdeling, handball, banekomite og styret.

5. Behandle Bøn FK årsregnskap og budsjett

6. Innkommende forslag og saker

- sak 1: fra styret, Treningsavgifter

7. Valg av nytt styret

8. Valg av revisor

9. Valg av valgkomite

10. Avslutning

Hilsen Morten Østnor

Leder i Bøn FK


Vis alle nyheter