Bøn Fotballklubb
Share/Save/Bookmark

Bøn FK Unified

 
Bøn FK er en klubb som ønsker alle velkommen til å ha det gøy med ball.
Med på laget har vi en herlig gjeng med STORT engarsement for fotballen og stort hjerte for hva de gjør.
Alle er hjertlig velkommen på laget som spiller på Bøn Stadion.
 
Trenere er: Mads Tandberg     tlf: 91716167
                    Rolf Nerliein         tlf: 46933931
 

NFFs Handlingsplan

 •  

  FOTBALL FOR FUNKSJONSHEMMEDE

  Hovedmål
  • NFF vil gi mennesker med funksjonshemming mulighet til å være fysisk aktive, utvikle ferdigheter både fotballmessig og sosialt, samt få en identitet og tilhørighet i et sosialt miljø i fotballklubben

  Strategier
  • Inkludere funksjonshemmede på alle nivåer i organisasjonen.

  Virkemidler
  • Etablere kamptilbud i alle fotballkretsene.
  • Tilpasse treningstilbud for å fremme lagtilhørigheten.
  • Gi funksjonshemmede spillere tilbud om ordinært medlemskap og deltakelse i klubbens tilbud.
  • Gi tilbud om ulike utdanningsopplegg innenfor fotballtilbud for funksjonshemmede