Share/Save/Bookmark

BØN FK er organisert i Norges Idrettsforbund. Alle enheter i NIF er forpliktet til å ha godkjente vedtekter som følger lovnorm som gitt av Idrettstyret i NIF. BØN FK sine lover ble sist oppdatert 03.03.2020. Se gjeldene lover for Bøn FK her. 


For mer info om lover og regler i norsk idrett, se temasider hos NIF her.

Spørsmål om lover, regler, vedtekter, retningslinjer eller annet tilknyttet dette kan rettes til Styret i BØN FK.