Share/Save/Bookmark

OM BØN FK


Bøn FK er en ren fotballklubb, dvs.at klubben kun har fotball på sin aktivitetsplan.
Klubben så sitt lys første gang i 1914, og ble dannet som et resultat av økt befolkningsvekst på tettstedet Nygård i Eidsvoll kommune.
I Bønsdalen, som ligger kun 1 km fra Bøn stadion, var det på denne tiden cellulose- og papirfabrikk. Denne virksomheten trakk til seg mange arbeidere. Faktisk økte innbyggertallet på Nygård med hele 30% i perioden 1910-1920. Det er klart at vi da måtte starte en fotballklubb!

Ser man bort fra samarbeidslaget Vito (sammen med Eidsvold IF) i årene 1948 til 1968, har Bøn FK aldri preget norsk fotball, men i stedet har vi plassert oss godt nede i divisjonssystemet. Med noen få unntak har klubben alltid hatt sitt a-lag i 4-6 divisjon. Men dette er også det nivået vi trives i. I vår klubb legger vi nemlig stor vekt på trivselsfaktoren.
I de senere årene har damefotballen tatt mer plass i klubben.


 Bøn FKs a-stall i 1983-sesongen