ÅRSMØTE BØN FK

Dato: mandag 31. mai 2021
Klokka: 19:00
Sted: Bøn FK Klubbhus

Det blir Teamsmøte dersom lite åpning angående Covid-19.

Påmelding: onsdag 26. mai 2021

Frist innkomne saker: fredag 28. mai 2021

SPONSORER